• Koszt obiadów

    • 25.02.2021 14:53
    • U W A G A!

     Koszt obiadu za miesiąc marzec 2021

     SP2 - 138 zł.
      
     Klasa 0 - 207 zł.
      

     Prosimy o terminowe wpłaty.

     Opłat należy dokonać na konto bankowe: 

     Szkoła Podstawowa nr 2

     ul. Żeromskiego 15

     05-510 Konstancin- Jeziorna

     Bank Spółdzielczy Piaseczno O/Konstancin- Jeziorna

     Nr konta: 33800200040214172920020104

     Podczas nieobecności intendenta odwołania obiadów należy dokonywać pod numerem 120
    • więcej
    • Informacja o rekrutacji dla klas ósmych

    • 30.01.2021 15:30
    • Minister Edukacji i Nauki ogłosił terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022. 

     Ustalony przez ministra harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

     Harmonogram dostępny jest na stronie internetowej MEiN 

     terminyrekrutacjidoszkolnarokszkolny20212022.pdf

    • więcej
    • Koszt obiadów

    • 28.01.2021 11:58
    • Koszt obiadów za luty 2021 r.


     U W A G A!

     Koszt obiadu za miesiąc luty 2021

     SP2- 120 zł.
     Klasa 0 - 180 zł.
      

     Prosimy o terminowe wpłaty.

    • więcej
    • mLegitymacja

    • 21.01.2021 11:02
    • Szanowni Państwo,
     zostało, podpisane  porozumienie  w sprawie wykorzystywania systemu teleinformatycznego i publicznej aplikacji  mobilnej w celu wydawania mLegitymacji szkolnej. mLegitymacja szkolna jest częścią aplikacji opracowanej przez Ministerstwo Cyfryzacji, która pozwoli pobrać mLegitymację na telefon na podstawie danych autoryzacyjnych wydanych przez szkołę. Dokument elektroniczny - mLegityamcja ma taką samą funkcję i moc prawną jak legitymacja wydana w wersji papierowej lub plastikowej karty (e-legitymacja). Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w zakładce Uczniowie i Rodzice.
      
    • więcej
   • Kontakt

    • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stefana Żeromskiego w Konstancinie-Jeziornie 05-510 Konstancin - Jeziorna
    • sp2@zs2-konstancin.edu.pl
    • +48 22 756 41 91
    • ul. Żeromskiego 15
    • Numery wewnętrzne:
    • 111 Sekretariat
    • 112 Intendent (odwoływanie obiadów - najpóźniej do 8.30)
    • 114 Główna księgowa
    • 117 Psycholog
    • 118 Pielęgniarka
    • 121 Pedagog
    • 122 Referent / Kierownik gospodarczy
    • 123 Fax
    • 124 Pokój nauczycielski
    • 125 Świetlica
    • 203 Biblioteka
   • Logowanie