• Terapeuta pedagogiczny mgr Anna Brzezińska

    • 24.07.2020 13:48
    • Terapeuta pedagogiczny – mgr Anna Brzezińska 

      

                                            „Powiedz dziecku, że jest dobre, że umie, że potrafi.”

                                                                                                                   J.Korczak

    • więcej