• Konstancin-Jeziorna, wrzesień 2020

     Szanowni Rodzice,

                     serdecznie witamy w nowym roku szkolnym 2020/2021 wszystkich rodziców, tych, którzy po raz pierwszy przyprowadzili do naszej szkoły swoje dzieci, jak i tych, którzy już od kilku lat tworzą szkolną społeczność.

     Cieszymy się, że mimo tych trudnych okoliczności, nasze dzieci mają okazję znów spotkać się w murach szkoły. To będzie inny rok niż te, do których jesteśmy przyzwyczajeni – pojawiły się nowe wytyczne i procedury dotycząca przestrzegania zasad sanitarnych, zmienił się sposób organizacji pracy dzieci na lekcjach, w szkole działa komisja bezpieczeństwa, w której jest również przedstawicielka Rady Rodziców. W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie naszych dzieci i rodzin, nauczycieli i nauczycielek oraz pracowników szkoły prosimy w imieniu swoim i Dyrekcji o uczulanie naszych pociech, by przestrzegały tych zasad – często myły i dezynfekowały ręce, zachowały odpowiednie odległości, pamiętały o maseczkach itp.

     Chcemy, żeby ten rok szkolny był – mimo tych wszystkich obostrzeń – dobrym doświadczeniem społecznym i edukacyjnym dla naszych dzieci. Dlatego, dziękując za dotychczasowe aktywne wsparcie finansowe w ubiegłym roku szkolnym 2019/2020, które pozwoliło sfinansować wiele inicjatyw podejmowanych przez szkołę (do czasu jej zamknięcia), indywidualnych nauczycieli oraz uczniów i uczennic oraz dofinansować nagrody na zakończenie roku szkolnego, zwracamy się do Państwa z prośbą o wpłaty na fundusz Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/21 (na poziomie 100-150 złotych za jedno dziecko, a 50-75 złotych za każde kolejne – to oczywiście proponowane kwoty). Możliwa jest również płatność w ratach miesięcznych. Ze względu na obostrzenia trudno dziś określić, realizacja jakich inicjatyw dodatkowych będzie możliwa. Mamy nadzieję, że w drugiej połowie roku szkolnego sytuacja będzie wyglądała inaczej i wrócimy do organizacji szkolnych i pozaszkolnych wydarzeń naukowych, sportowych, czytelniczych itp.

     Przypominamy także, iż Rada Rodziców częściowo partycypuje w kosztach dodatkowych zajęć na świetlicy szkolnej. Z pozyskanych od Państwa środków finansowany jest m.in. zakup materiałów papierniczych, drobnych pomocy naukowych, produktów na zajęcia kulinarne, środków czystościowych. Kupowane są również „pakiety startowe” dla nowych uczniów. W związku z powyższym zwracamy się do Państwa, których dzieci korzystają ze świetlicy, z prośbą o wpłaty na rzecz  świetlicy szkolnej w wysokości 40 zł/semestr/dziecko.

     Wpłaty na Radę Rodziców (w tym na rzecz świetlicy)  można dokonywać przelewem na konto bankowe Rady Rodziców:

     PKO BP 45 1020 1169 0000 8902 0216 4549

     (zaznaczając imię i nazwisko dziecka oraz klasę, do której uczęszcza)

     lub bezpośrednio w  sekretariacie szkoły w godzinach jego pracy.

     Bardzo liczymy na zrozumienie i współpracę z Państwa strony w tej kwestii i z góry dziękujemy za każdą wpłatę na fundusz Rady Rodziców. Jednocześnie zachęcamy do kontaktu z przedstawicielami Rady – staramy się na bieżąco pomagać w rozwiązywaniu problemów, otwarci jesteśmy na inicjatywy i pomysły oraz gotowość do angażowania się w życie szkoły.

     Życzymy w tym szczególnym czasie dużo zdrowia, cierpliwości i wyrozumiałości - wszyscy uczymy się żyć z pandemią na co dzień.

     Z wyrazami szacunku,

     Przedstawiciele Rady Rodziców

   • Kontakt

    • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stefana Żeromskiego w Konstancinie-Jeziornie 05-510 Konstancin - Jeziorna
    • sp2@zs2-konstancin.edu.pl
    • +48 22 756 41 91
    • ul. Żeromskiego 15
    • Numery wewnętrzne:
    • 111 Sekretariat
    • 112 Intendent (odwoływanie obiadów - najpóźniej do 8.30)
    • 114 Główna księgowa
    • 117 Psycholog
    • 118 Pielęgniarka
    • 121 Pedagog
    • 122 Referent / Kierownik gospodarczy
    • 123 Fax
    • 124 Pokój nauczycielski
    • 125 Świetlica
    • 203 Biblioteka
   • Logowanie