• mLegitymacja

    • 21.01.2021 11:02
    • Szanowni Państwo,
     zostało, podpisane  porozumienie  w sprawie wykorzystywania systemu teleinformatycznego i publicznej aplikacji  mobilnej w celu wydawania mLegitymacji szkolnej. mLegitymacja szkolna jest częścią aplikacji opracowanej przez Ministerstwo Cyfryzacji, która pozwoli pobrać mLegitymację na telefon na podstawie danych autoryzacyjnych wydanych przez szkołę. Dokument elektroniczny - mLegityamcja ma taką samą funkcję i moc prawną jak legitymacja wydana w wersji papierowej lub plastikowej karty (e-legitymacja). Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w zakładce Uczniowie i Rodzice.
      
    • więcej
    • Reaguj i wspieraj.

    • 21.01.2021 10:21
    • Szanowni Państwo,

     uprzejmie informuję, że Kuratorium Oświaty w Warszawie we współpracy z NASK Państwowym Instytutem Badawczym, Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim, Komendą Stołeczną Policji, Urzędem Ochrony Danych Osobowych, Mazowieckim Samorządowym

     Centrum Doskonalenia Nauczycieli rozpoczyna realizację programu 

     Reaguj i wspieraj.

     Koalicja na rzecz tworzenia bezpiecznego środowiska nauczania na odległość

     Priorytetowym celem programu jest wspomaganie dzieci i młodzieży w nauce na odległość poprzez wyposażenie rodziców i nauczycieli w wiedzę i umiejętności przydatne w organizacji bezpiecznego procesu zdalnej edukacji.

     Program będzie realizowany w formie cyklu webinarów dedykowanych rodzicom i kadrze pedagogicznej, emitowanych na kanale youtube. Zakładana jest realizacja 3 webinarów dla rodziców oraz 3 dla nauczycieli i środowiska edukacyjnego prowadzonych przez ekspertów tematycznych.

     Poniżej załączam tematykę i planowany harmonogram poszczególnych webinarów. Każdorazowo będzie do Państwa Dyrektorów przesłany link do adresu z dostępem do webinaru - pierwszy webinar adresowany do rodziców będzie dostępny pod adresem:

     https://youtu.be/ohhXySQM4g8

     l.p.

     Tematyka webinarów

     Planowany termin emisji

      

     Webinary adresowane do rodziców (czas trwania ok. 40 min.)

     1.

     Potrzeby psychiczne, społeczne i emocjonalne dzieci i młodzieży w okresie pandemii.

     21.01.2021r.

     godz.18.00

     2.

     Sposoby wspomagania dzieci w nauce. Czas na naukę i relaks.

     Atrakcyjne narzędzia i materiały online.

     11.02.2021r.

     godz.18.00

     3.

     Młodzi użytkownicy internetu –wyzwania, bezpieczeństwo, ochrona wizerunku  w sieci. Co wiemy, o czym nie wiemy , a czego się nie domyślamy czyli jak towarzyszyć dziecku w cyfrowym świecie ? 

     25.02.2021r.

     godz.18.00

     1

      

     Webinary adresowane do kadry pedagogicznej (czas trwania ok. 60 min.)

     4.

     Uczeń bezpieczny w sieci – jak przeciwdziałać zagrożeniom online. Kiedy i jak reagować?

     04.03.2021r.

     godz.14.00

     5.

     Bezpieczeństwo danych osobowych w okresie kształcenia na odległość.

     11.03.2021r.

     godz.14.00

     6.

     Organizacja procesu wspomagania  ucznia ze specjalnymi potrzebami w okresie pandemii. 

     25.03.2021r.

     godz.14.00

     Proszę  Państwa Dyrektorów o upowszechnienie informacji na temat programu wśród nauczycieli i rodziców uczniów.

     Z poważaniem

     Mazowiecki Kurator Oświaty

     /-/

     Aurelia Michałowska

      

    • więcej
    • Koszt obiadu za miesiąc styczeń 2021

    • 13.01.2021 18:13
    • U W A G A!

     Koszt obiadu za miesiąc styczeń 2021: 10 * 6 zł. = 60 zł.

     Dla dzieci w oddziałach „0”za całodzienne wyżywienie tj: śniadanie, obiad, podwieczorek,

     stawka wynosi 9,00 zł. tj: 10 *9 zł = 90 zł

     Wpłaty za miesiąc styczeń br. przyjmowane są do 15-tego stycznia,

     w związku z tym prosimy o terminowe wpłaty.

     Opłat należy dokonać na konto bankowe: 

     Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Żeromskiego 15, 05-510, Konstancin- Jeziorna.
     Bank Spółdzielczy Piaseczno O/Konstancin- Jeziorna
     Nr konta: 33800200040214172920020104

    • więcej
    • Dni wolne od zajęć.

    • 23.12.2020 18:56
    • Zimowa przerwa świąteczna-23 - 31 grudnia 2020 r.
     Podstawa prawna:
     § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm).
     Ferie zimowe- 4 - 17 stycznia 2021 r.
     – na terenie całego kraju
     Podstawa prawna:
     Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 2111)
    • więcej
    • Ankieta dla Rodziców

    • 15.12.2020 17:56
    • Drodzy Rodzice, chcielibyśmy się dowiedzieć, jak czują się Wasze dzieci w szkole i w sieci. Ankieta jest anonimowa, ma na celu przeprowadzenie badania z zakresu bezpieczeństwa, a jej wyniki pozwolą podjąć takie działania, abyśmy wszyscy w szkole czuli się dobrze i bezpiecznie. Prosimy o szczere wypowiedzi.
     Z góry dziękujemy za wypełnienie ankiety :)

     Zespół ewaluacyjny do spraw bezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa

     ANKIETA

    • więcej
   • Kontakt

    • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stefana Żeromskiego w Konstancinie-Jeziornie 05-510 Konstancin - Jeziorna
    • sp2@zs2-konstancin.edu.pl
    • +48 22 756 41 91
    • ul. Żeromskiego 15
    • Numery wewnętrzne:
    • 111 Sekretariat
    • 112 Intendent (odwoływanie obiadów - najpóźniej do 8.30)
    • 114 Główna księgowa
    • 117 Psycholog
    • 118 Pielęgniarka
    • 121 Pedagog
    • 122 Referent / Kierownik gospodarczy
    • 123 Fax
    • 124 Pokój nauczycielski
    • 125 Świetlica
    • 203 Biblioteka
   • Logowanie