• Historia

    • Historia Zespołu Szkół nr 2 w Konstancinie - Jeziornie rozpoczęła się w końcu XIX wieku..

     Inicjatorem powstania szkoły we wsi Jeziorna Oborska był hr. Potulicki.

     Z folwarku Łyczyn należącego do dóbr oborskich został przeniesiony budynek starej karczmy i przebudowany na potrzeby szkoły. Plac, na którym posadowiono szkołę został podarowany również przez hr. Potulickiego.

     W jednoklasowej szkole nauka odbywała się w języku rosyjskim.

     Na początku lat dwudziestych XX wieku sala lekcyjna została podzielona na dwie izby i szkoła stała się dwuklasową.

     Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości nauka odbywała się w języku polskim.

     W okresie międzywojennym bardzo intensywnie rozwijał się Konstancin-Letnisko i na potrzeby szkoły zaadaptowano jeszcze przed II wojną światową budynek przy ul. Warszawskiej 2 ( obecnie Piłsudskiego ) tzw. "Murowankę"

     Po II wojnie do celów szkolnych przystosowano także willę u zbiegu ulic Sobieskiego i Mickiewicza. Był to tzw. budynek "Biały ".
     W tych trzech budynkach szkoła dysponowała łącznie 11 izbami lekcyjnymi..
     Z dostępnych informacji udało się ustalić, że kierownikami Szkoły byli:

     Jan Wojciechowski w latach 1890 - 1904
     { - } Pisański w latach 1904 - 1908
     Jan Wróblewski w latach 1908 -1915
     Helena Szczepańska w latach 1915 - 1922
     Teodor Serbiński w latach 1922 - 1930
     Ludwik Zieliński w latach 1930 - 1957

             

     Do roku 1940 szkoła nosiła nazwę Publicznej Szkoły Powszechnej w Jeziornie OborskiejW latach 40 -tych XX wieku decyzją Rady Pedagogicznej Szkole nadano imię Stefana Żeromskiego. Nauka w trzech budynkach szkolnych była ogromnie uciążliwa. Bardzo potrzebna była szkoła z prawdziwego zdarzenia. Największym orędownikiem budowy nowej szkoły był ówczesny jej kierownik Ludwik Zieliński. Powstał również Komitet Budowy Szkoły. Pracą komitetu kierował inż.. Edward Wolski (na zdjęciu poniżej),

     jego zastępcą był Stefan Choromański. Dzięki ich aktywności 8 września 1956 roku miała miejsce uroczystość wmurowania kamienia węgielnego na placu budowy Szkoły TPD w Konstancinie przy ul. Żeromskiego.

     Głównym projektantem budynku szkolnego był inż. arch. Jan Woliński.

     Nauka w nowym budynku rozpoczęła się 20 lutego 1958 roku. W latach sześćdziesiątych zbudowane zostało boisko szkolne a w latach siedemdziesiątych plac do siatkówki, bieżnia oraz skocznia.

     Niezwykłym wydarzeniem szkolnym było podarowanie Szkole portretu Stefana Żeromskiego namalowanego przez jego córkę Monikę Żeromską.. W uroczystości odsłonięcia portretu uczestniczył poeta Jan Brzechwa. W roku 1975 Związek Artystów i Kompozytorów ( opiekun naszej szkoły) podarował społeczności szkolnej sztandar.

     W kolejnych latach szkoła zmieniała swoje oblicze. Przeprowadzony został generalny remont i zagospodarowany przyszkolny teren..

     W pierwszej połowie lat osiemdziesiątych na reprezentacyjnej ścianie na parterze zostało umieszczone przesłanie patrona szkoły wykonane przez artystów Józefa Kandefera i Bronisława Nastałego.

     Proces unowocześniania budynku szkoły oraz jej wyposażenia ma charakter ustawiczny.

     I tak w 1991 roku zostało zmodernizowane ogrzewanie budynku ( zmiana na ogrzewanie gazowe )przy wydatnej pomocy finansowej rodziców naszych uczniów.

     W 2005 roku zaczęły się urzeczywistniać marzenia o hali sportowej.

     17 września został wmurowany akt erekcyjny pod halę sportową a już we wrześniu 2006 roku uczniowie w pełni wykorzystywali jej możliwości. Uroczyste otwarcie nowego obiektu sportowego oraz czterech nowo wybudowanych sal lekcyjnych nastąpiło 21 października 2006 roku.

     Wielką atrakcją części artystycznej były piosenki chóru całej Rady Pedagogicznej. Taki chór wystąpił po raz pierwszy i jedyny jak do tej pory.

      

     Od 1 stycznia 1996 roku organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Konstancin - Jeziorna i od tego czasu placówka nosi nazwę Gminna Szkoła Podstawowa Nr 2. W roku 1999 po wejściu w życie reformy oświaty ,nastąpił podział na 6 letnią Szkołę Podstawową oraz 3-letnie Gimnazjum, natomiast 1 września 2002 powstał Zespół Szkół Nr 2. Dyrektorami Szkoły Podstawowej Nr 2 w budynku przy ul. Żeromskiego byli kolejno :

     Wacław Związek IX 1957 - VIII 1966
     Irena Związek IX 1966 - VIII 1974
     Eugeniusz Król IX 1974 - XII 1975
     Jadwiga Dąbrowska I 1976 - VIII 1986
     Stanisław Kruk IX 1986 - VIII 1991
     Grażyna Chojnowska IX 1991 - VIII 2007 ( od 1999 Zespołu Szkół Nr 2)
     Jolanta Siwka IX 2007

     Obecnie w skład Zespołu Szkół nr 2 wchodzą : dwie klasy "O", do których uczęszcza 40 dzieci.

     Szkole Podstawowej obowiązek szkolny realizuje:

     113 uczniów w klasach I - III w 5 oddziałach

     125 uczniów w klasach IV - VI w 7 oddziałach

     Gimnazjum :

     179 Uczniów w klasach I - III w 8 oddziałach

      

     Bazę szkoły stanowi :

     • 21 sal lekcyjnych
     • 2 pracownie komputerowe
     • 2 sale dla klasy O
     • świetlica szkolna
     • biblioteka z Multimedialnym Centrum Informatycznym
     • mała sala gimnastyczna
     • pełnowymiarowa hala sportowa wraz z zapleczem
     • inne pomieszczenia administracyjno gospodarcze

     W Zespole Szkół Nr 2 jest zatrudnionych 49 pracowników pedagogicznych. Spośród nich 23 nauczycieli posiada stopień nauczyciela dyplomowanego, 9 nauczyciela mianowanego, 13 nauczyciela kontraktowego, a 2 osoby to nauczyciele stażyści.

     Zajęcia obowiązkowe odbywają się zgodnie z ramowym planem nauczania, wynikającym z aktualnych rozporządzeń MEN. Ponadto realizowany jest program profilaktyki mający na celu zapobieganie różnego rodzaju uzależnieniom oraz eliminowaniu niepożądanych zachowań wśród dzieci i młodzieży.

     Codzienna edukacja szkolna nakierowana jest na takie kształcenie, które pozwoli uczniowi natychmiast połączyć teorię z praktyką i umożliwi bezstresowe poruszanie się we współczesnym świecie. Służy temu nauczanie języka angielskiego już od. klasy " O "a w gimnazjum drugiego języka ( niemieckiego lub rosyjskiego ).

     Od wielu lat szkoła prowadzi współpracę z zagranicą. Uczniowie już od 1992 roku wyjeżdżali do Francji, Holandii, Słowacji, do Włoch, na Litwę a ostatnio na Ukrainę.

     Poznawaniu innych kultur służyły organizowane w naszej szkole przez Koło Młodego Europejczyka pod kierunkiem p. Elżbiety Krawczyk dni francuskie i greckie.

     Wizyta ambasador Słowacji i spotkanie w ambasadzie w Warszawie przybliżyło młodzieży kraj południowych sąsiadów.

     Innym przykładem wiązanie teorii z praktyką są coroczne wyjazdy pasjonatów chemii z Jadwigą Roćko na zajęcia na Uniwersytecie Warszawskim.

     Poznanie przez dzieci i młodzież przepisów ruchu drogowego zakończone jest egzaminem i uzyskaniem kart rowerowych i motorowerowych ( od 8 lat zajmują się tym Jadwiga Roćko, Elżbieta Rydel-Piskorska , Adam Grzegorzewski, Andrzej Rowiński ).

     Wzbogacaniu wiedzy kulturalnej służą spotkania z pisarzami, autorami książek dla dzieci organizowane przez bibliotekarki szkolne - panie Żanetę Misiak i Elżbietę Rydel – Piskorską

     Rezultatem takiego kształcenia są dobre wyniki na sprawdzianach i egzaminach zewnętrznych.

     Od 2001 roku (czyli od wprowadzenia sprawdzianów zewnętrznych ) nasza szkoła znajduje się w strefie najwyższych wyników .W ubiegłych latach średnia z egzaminów zewnętrznych była wyższa od średniej gminy, powiatu i województwa. Jest to efekt systematycznej pracy zespołu doświadczonych nauczycieli stanowiących stabilny trzon Rady Pedagogicznej.

     Oprócz zdobywania wiedzy młodzież gimnazjalna próbuje swoich sił w organizacji życia szkolnego. Od wielu lat Samorządy Uczniowskie mają wielki wpływ na życie szkoły. Wspomagają ich opiekunowie ( Maria Lewandowska, Adam Rękawek, Grażyna Kurek, Jadwiga Roćko Katarzyna Potrzebowska, Małgorzata Czyż, Wojciech Guszkowski, Danuta Sacewicz )

     Przez wszystkie lata swojego funkcjonowania szkoła proponuje uczniom wiele ciekawych form rozwijania zainteresowań i sposobu spędzania wolnego czasu. Najdłuższą tradycję ma chór szkoły.

     Najpierw prowadzony przez Henryka Pogorzelskiego a następnie przez Romana Rudowskiego.

     Chór "Słowiki " zdobywał liczne wyróżnienia w konkursach powiatowych i wojewódzkich.

     Zespół Pieśni i Tańca " Przepióreczka " w tym roku szkolnym obchodził 15 - lecie istnienia. Założony przez Romana Rudowskiego a następnie prowadzony przez Elżbietę Ponę. W programach prezentuje polski taniec i śpiew ludowy w myśl hasła " wszystko to nasze, polskie …"

     Jest wizytówką szkoły i miasta. Zespół koncertował w Holandii ( dwukrotnie), w Wilnie ( również dwukrotnie ), we Włoszech, na Ukrainie i kilkadziesiąt razy w Konstancinie, Warszawie i innych miastach. Zdobył szereg wyróżnień . Tradycją Zespołu stały się letnie wyjazdy integracyjno - wypoczynkowe ( w Polsce a także we Włoszech, Grecji, Słowacji, Bułgarii)

     Szkolne Koło Krajoznawczo - Turystyczne ma również długie tradycje. W połowie lat dziewięćdziesiątych na sobotnie rajdy młodzież prowadził Adam Rękawek i Elżbieta Rydel- Piskorska, w 2000 i 2001 r Dorota Raczkowska. Od 2002 roku koło krajoznawczo - turystyczne "Traper " propaguje piękno przyrody i zabytków Polski i Europy oraz proponuje aktywne spędzanie czasu wolnego.

     Wojciech Guszkowski i Elżbieta Rydel - Piskorska.

     Współpracuje z nimi wielu innych nauczycieli. W 2005 roku Koło zdobyło tytuł najlepszego szkolnego koła turystyczno - krajoznawczego na Mazowszu a po zdobyciu przez młodzież 90-ciu Odznak Krajoznawczych Ziemi Piaseczyńskiej otrzymało list gratulacyjny od Starosty Piaseczyńskiego za promowanie walorów krajoznawczych powiatu Piaseczno.

     Szkolne Koło Sportowe istnieje tak długo, jak funkcjonuje szkoła.. Zajęcia realizowane są poprzez liczne uczestnictwo w treningach, zawodach sportowych takich dyscyplin jak: mini piłka nożna dziewcząt i chłopców, mini koszykówka, siatkówka, unihokej dziewcząt i chłopców, tenis stołowy, biegi przełajowe, pływanie, dwa ognie. Największe sukcesy osiągnęła młodzież grająca w badmintona trenowana przez Adama Grzegorzewskiego.

     Nad rozwojem innych dyscyplin sportowych czuwają Anna Francuz i Andrzej Rowiński.

     Przez wiele lat wizytówkę naszej placówki stanowiły koła teatralne:

     Koło Religijno - Teatralne pod opieką siostry Martiny Moniki Lewickiej od 2003 roku prezentuje spektakle o charakterze religijnym. Przy pomocy inscenizacji, śpiewu i tańca uczniowie zadają sobie pytania o sens wiary, życia, stosunku do Boga i innych ludzi. Od 2004 roku Religijne Koło Teatralne uczestniczy we wszystkich Festiwalach Małych Form Teatralnych w Konstancinie a także w przeglądzie EFFKA w Piasecznie. Wielokrotnie nagradzane za osiągnięcia indywidualne i zespołowe. W 2007 roku członkowie Koła zdobyli Złoty Mini - Max Festiwalu Małych Form Teatralnych w Konstancinie za program " My - to znaczy kto? Czyli miniatury o życiu i umieraniu "

     Praca Koła to także integracyjne obozy letnie i zimowe, wyjazdy do teatru, plenery.

     Koło historyczno - teatralne prowadzone przez Wojciecha Guszkowskiego i Katarzynę Marcińczyk w latach 2003 \ 2006 miało w swoim repertuarze scenki kabaretowe, " Makbeta ", " Lillę Wenedę", scenki historyczno - romantyczne.

     Najważniejsze nagrody to wyróżnienie na przeglądzie EFFKA i nagroda Dziennikarzy na Festiwalu Małych Form Teatralnych w 2005 roku.

     Natomiast dla uczniów klas IV - VI Małgorzata Czyż i Katarzyna Marcińczyk zorganizowały zajęcia teatralne z repertuarem przeznaczonym dla dzieci młodszych ( baśniowym i ekologicznym).W 2004 i 2005 roku dzieci zdobyły wyróżnienia zespołowe i indywidualne na Festiwalu Małych Form Teatralnych.

     Uczniowie corocznie biorą udział w konkursie recytatorskim " Warszawska Syrenka " . Do występów przygotowywały ich Elżbieta Krawczyk, Teresa Weremiuk i Żaneta Misiak.

     Największe sukcesy w tym konkursie to zajęcie I miejsca w Warszawie przez Martę Najbert i w Konstancinie przez Maję Machałek .

     W 2005 roku Burmistrz Gminy Konstancin - Jeziorna zorganizował konkurs

     " Wiedzy o Samorządzie ". W grupie laureatów - uczestników wyjazdu na Światowe Dni Młodzieży w Kolonii było 10 uczniów naszego gimnazjum a grupa dzieci ze szkoły podstawowej również laureatów konkursu , wyjechała do Kazimierza Dolnego. Do konkursu dzieci i młodzież przygotowywali nauczyciele wiedzy o społeczeństwie Adam Rękawek i Wojciech Guszkowski.

     W roku 2006 konkurs Burmistrza Gminy dotyczył spraw związanych z ekologią w gminie.

     Do uczestnictwa w tym konkursie młodzież przygotowała nauczycielka biologii Grażyna Kurek. Tym razem grupa laureatów wyjechała do Wiednia.

     Od dwóch lat do tradycji naszej szkoły należy organizacja konkursu popularyzującego wiedzę o życiu i nauczaniu Jana Pawła II.

     Pod kierunkiem Adama Rękawka uczniowie sami przygotowywali pytania do tego konkursu

     Koło Ekologiczne prowadzone przez kilka lat przez Grażynę Kurek skupia swoją pracę wokół bloków tematycznych : zanieczyszczenia i ochrona wód, ochrona środowiska przed odpadami, organizacje i ochrona środowiska w Polsce. W realizacji programu zminimalizowano metodę podającą na rzecz aktywnych form : zajęć terenowych, doświadczeń, obserwacji, pracy w grupach, gdzie uczeń staje się podmiotem procesu dydaktycznego. Ponadto uczniowie poprzez formy sceniczne zwracają uwagę swoich rówieśników na problemy uzależnień.

     Przed trzema laty w Szkole powstała Szkolna Agencja Informacyjna. Młodzież pod kierunkiem Wojciecha Guszkowskiego i Tomasza Deskiewicza prowadzi dokumentację życia szkoły i wydaje gazetkę " Żeromski PRESS." poświęconą życiu szkolnemu a także zawiera artykuły o charakterze poznawczym.

     Koła plastyczne również mają długą tradycję. W minionych latach efektem pracy prowadzonej przez Jacka Kaczmarka były wernisaże prac plastycznych i nagrody w konkursach pozaszkolnych.. Wszystkie uroczystości szkolne są wzbogacane oprawą plastyczną Mileny Godlewskiej. Ona też prowadzi koła plastyczne dla dzieci z klas młodszych ucząc podstawowych technik plastycznych.

     W bieżącym roku szkolnym powstało kółko czytelnicze .Prowadzona tam praca z dziećmi najmłodszymi ma na celu uwrażliwienie ich na literaturę, kształtowanie nawyku sięgania po książki. Zajęcia te prowadzą Dorota Zagończyk i Agata Kijo..

     Zespół Szkół realizuje własne projekty edukacyjne, w których uczestniczy cała społeczność szkolna ( " Ja i Konstancin ", „Ja i Mazowsze” )

     Przy prezentacji dorobku szkoły nie może zabraknąć sukcesów w konkursach przedmiotowych. Najważniejsze z nich to zdobycie tytułu laureatów przez Karolinę Kurek i Magdalenę Rajpert oraz tytułów finalistów przez Agnieszkę Marecką , Agnieszkę Zgagacz i Kubę Guszkowskiego.

     Aby uczniowie mogli uczestniczyć w zaprezentowanych kołach i osiągali sukcesy w wielu sferach życia szkolnego potrzebne jest przygotowanie ich od najmłodszych lat. To właśnie dobrze przygotowane nauczycielki nauczania początkowego są współautorkami tych sukcesów.

     Wymienione najważniejsze osiągnięcia naszej Szkoły to efekt dobrej przez lata współpracy dyrekcji, rodziców i uczniów. Natomiast zarządzanie placówką jest mocną stroną od samego początku jej istnienia. Każdy z kierowników czy dyrektorów pozostawił po sobie trwały ślad w jej historii .W pierwszych latach funkcjonowania nowego budynku kierownicy Wacław Związek i Irena Związek zadbali o budowę boiska szkolnego. Dyrektor Jadwiga Dąbrowska swoim konsekwentnym działaniem doprowadziła do rozbudowy terenów sportowych ale przede wszystkim wprowadziła do zawodu nauczycielskiego kilkudziesięciu młodych nauczycieli.

     Dyrektor Stanisław Kruk czuwał nad kultywowaniem tradycji szkolnych

     Dyrektor Grażyna Chojnowska przez 16 lat kierowała Szkołą Podstawową

     nr 2 a następnie Zespołem Szkół nr 2. Jej wszechstronnym umiejętnościom zawdzięczamy unowocześnienie placówki ( kilka generalnych remontów i modernizacji ) oraz powiększenie bazy szkoły o 4 sale lekcyjne a także halę sportową wraz z zapleczem. Kierowana przez nią Rada Pedagogiczna zdobyła w 2005 roku tytuł " Championa Roku " w Konstancinie - Jeziornie.

     Mam nadzieję, że obecna Dyrektor Jolanta Siwka przez kilka następnych lat wzbogaci dorobek Zespołu Szkół nr 2 ( a dotychczasowe poczynania na to wskazują ).

      

     Artykuł napisany przez Elżbietę Rydel-Piskorską z okazji Jubileuszu Szkoły w maju 2008 r.

      

     W dniu 1 września 2017 r.  dyrektorem Szkoły  została mgr Katarzyna Chiszko.

     W roku szkolnym 2018/19 ostatni absolwenci gimnazjum opuścili mury szkoły i tym samym gimnazjum zakończyło swoją działalność.

     W roku szkolnym 2019/20 szkoła stała się ponownie 8-klasową Szkołą Podstawową Nr 2 im. Stefana Żeromskiego.


  • Lorem ipsum dolor

    • Morbi volutpat enim
    • Etiam lacinia feugiat libero, quis sodales metus porta quis. Proin maximus feugiat ipsum id rhoncus. Donec quis dolor eu est sagittis cursus sed eu ex. Suspendisse bibendum dignissim justo. Aliquam vestibulum magna at iaculis eleifend. Sed mattis ligula et sem egestas rutrum. Vestibulum

    • Placerat ipsum
    • Etiam lacinia feugiat libero, quis sodales metus porta quis. Proin maximus feugiat ipsum id rhoncus. Donec quis dolor eu est sagittis cursus sed eu ex. Suspendisse bibendum dignissim justo. Aliquam vestibulum magna at iaculis eleifend. Sed mattis ligula et sem egestas rutrum. Vestibulum

    • Aliquam congue fermentu
    • Etiam lacinia feugiat libero, quis sodales metus porta quis. Proin maximus feugiat ipsum id rhoncus. Donec quis dolor eu est sagittis cursus sed eu ex. Suspendisse bibendum dignissim justo. Aliquam vestibulum magna at iaculis eleifend. Sed mattis ligula et sem egestas rutrum. Vestibulum

    • Placerat ipsum
    • Etiam lacinia feugiat libero, quis sodales metus porta quis. Proin maximus feugiat ipsum id rhoncus. Donec quis dolor eu est sagittis cursus sed eu ex. Suspendisse bibendum dignissim justo. Aliquam vestibulum magna at iaculis eleifend. Sed mattis ligula et sem egestas rutrum. Vestibulum

    • Morbi volutpat enim
    • Etiam lacinia feugiat libero, quis sodales metus porta quis. Proin maximus feugiat ipsum id rhoncus. Donec quis dolor eu est sagittis cursus sed eu ex. Suspendisse bibendum dignissim justo. Aliquam vestibulum magna at iaculis eleifend. Sed mattis ligula et sem egestas rutrum. Vestibulum

    • Aliquam congue fermentu
    • Etiam lacinia feugiat libero, quis sodales metus porta quis. Proin maximus feugiat ipsum id rhoncus. Donec quis dolor eu est sagittis cursus sed eu ex. Suspendisse bibendum dignissim justo. Aliquam vestibulum magna at iaculis eleifend. Sed mattis ligula et sem egestas rutrum. Vestibulum