• Koszt obiadu za miesiąc czerwiec 2021.

   • 27.05.2021 13:10
   • U W A G A!

    Koszt obiadu za miesiąc czerwiec 2021

    SP-16x6=96 zł

    klasa 0 16x9=144 zł

    Uczniowie z klas IV-VIII, którzy byli zapisani na obiady , a w czerwcu nie będą z nich korzystać muszą koniecznie zgłosić to do intendeta w przeciwnym razie zostaną obciążeni kosztami posiłków.

    Prosimy o terminowe wpłaty.

    Opłat należy dokonać na konto bankowe: 

    Szkoła Podstawowa nr 2

    ul. Żeromskiego 15

    05-510 Konstancin- Jeziorna

    Bank Spółdzielczy Piaseczno O/Konstancin- Jeziorna

    Nr konta: 33800200040214172920020104

    Podczas nieobecności intendenta odwołania obiadów należy dokonywać pod numerem 120
     
     
   • Wróć do listy artykułów