• Koszt obiadu za miesiąc czerwiec 2021.

   • 27.05.2021 13:10
   • U W A G A!

    Koszt obiadu za miesiąc czerwiec 2021

    SP-16x6=96 zł

    klasa 0 16x9=144 zł

    Uczniowie z klas IV-VIII, którzy byli zapisani na obiady , a w czerwcu nie będą z nich korzystać muszą koniecznie zgłosić to do intendeta w przeciwnym razie zostaną obciążeni kosztami posiłków.

    Prosimy o terminowe wpłaty.

    Opłat należy dokonać na konto bankowe: 

    Szkoła Podstawowa nr 2

    ul. Żeromskiego 15

    05-510 Konstancin- Jeziorna

    Bank Spółdzielczy Piaseczno O/Konstancin- Jeziorna

    Nr konta: 33800200040214172920020104

    Podczas nieobecności intendenta odwołania obiadów należy dokonywać pod numerem 120
     
     
   • Wróć do listy artykułów
   • Kontakt

    • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stefana Żeromskiego w Konstancinie-Jeziornie 05-510 Konstancin - Jeziorna
    • sp2@zs2-konstancin.edu.pl
    • +48 22 756 41 91
    • ul. Żeromskiego 15
    • Numery wewnętrzne:
    • 111 Sekretariat
    • 112 Intendent (odwoływanie obiadów - najpóźniej do 8.30)
    • 114 Główna księgowa
    • 117 Psycholog
    • 118 Pielęgniarka
    • 121 Pedagog
    • 122 Referent / Kierownik gospodarczy
    • 123 Fax
    • 124 Pokój nauczycielski
    • 125 Świetlica
    • 203 Biblioteka
    • Numery kont szkolnych: Konto główne: 98 8002 0004 0214 1729 2002 0001 Konto do wpłat za obiady: 33 8002 0004 0214 1729 2002 0104 Konto ZFŚS: 71 8002 0004 0214 1729 2002 0002
   • Logowanie