• Gabinety stomatologiczne
   • Gabinety stomatologiczne

   • 26.07.2021 17:45
   • Warszawa, 9 lipca 2021 r. 

    Gabinety stomatologiczne w szkołach otwarte także w wakacje

    Ze względu na długotrwały okres nauki zdalnej dzieci nie mogły w pełni korzystać z opieki stomatologicznej. Wakacje to dobry czas, żeby to nadrobić. Zachęcamy dyrektorów szkół, aby wspólnie z dentystami ustalili sposób funkcjonowania gabinetów stomatologicznych w szkołach, który będzie uwzględniał specyfikę okresu wakacyjnego i poinformowali o tym rodziców. Przypominamy również, że podczas wakacji dzieci mogą korzystać z opieki stomatologicznej w gabinetach znajdujących się poza szkołami. 

    Funkcjonowanie gabinetów dentystycznych podczas wakacji:

    Wczesna identyfikacja próchnicy u dzieci i młodzieży wpływa na zdrowie całego organizmu. Dlatego też widząc potrzebę poprawy stanu zdrowia oraz ugruntowania wiedzy na temat zdrowia jamy ustnej, przypominamy o możliwości skorzystania ze świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, które są finansowane ze środków publicznych.
    Podczas wakacji dzieci mogą korzystać z gabinetów dentystycznych znajdujących się na terenie szkoły. To dobry czas, aby nadrobić zaległości w opiece stomatologicznej, jakie pojawiły się w związku z zawieszeniem stacjonarnej pracy szkół i placówek oraz ograniczonym dostępem do świadczeń medycznych. 
    Funkcjonowanie gabinetów dentystycznych w okresie wakacyjnym pozwala także niektórym lekarzom dentystom na wypełnienie kontraktów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia. Ich wcześniejsza realizacja była utrudniona ze względu na ograniczenia czasu epidemii.  
    Organizacja opieki stomatologicznej podczas wakacji
    Zachęcamy dyrektorów szkół, aby przeprowadzili w swoich szkołach działania organizacyjno-informacyjne związane z możliwością korzystania z opieki stomatologicznej podczas wakacji. Proponujemy, aby obejmowały one następujące elementy: 
    stworzenie odpowiednich warunków do funkcjonowania gabinetu stomatologicznego w szkole w czasie przerwy wakacyjnej, 
    poinformowanie rodziców o możliwości korzystania przez dzieci z opieki stomatologicznej, 
    ustalenie wraz z lekarzem dentystą oraz rodzicami sposobu funkcjonowania gabinetu stomatologicznego w szkole, który będzie uwzględniał specyfikę czasu wakacji. 
    Ponadto w okresie wakacyjnym dzieci mogą korzystać z opieki dentystycznej w gabinetach, z którymi organ prowadzący zawarł umowę na świadczenie usług stomatologicznych. 
    Przypominamy, że udzielanie świadczeń stomatologicznych odbywa się zawsze w obecności i za zgodą rodzica/opiekuna dziecka.
    Zachęcamy do korzystania z opieki stomatologicznej podczas wakacji.   

    Ministerstwo Edukacji i Nauki
    Departament Informacji i Promocji 
     
   • Wróć do listy artykułów