• Reaguj i wspieraj.

   • 21.01.2021 10:21
   • Szanowni Państwo,

    uprzejmie informuję, że Kuratorium Oświaty w Warszawie we współpracy z NASK Państwowym Instytutem Badawczym, Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim, Komendą Stołeczną Policji, Urzędem Ochrony Danych Osobowych, Mazowieckim Samorządowym

    Centrum Doskonalenia Nauczycieli rozpoczyna realizację programu 

    Reaguj i wspieraj.

    Koalicja na rzecz tworzenia bezpiecznego środowiska nauczania na odległość

    Priorytetowym celem programu jest wspomaganie dzieci i młodzieży w nauce na odległość poprzez wyposażenie rodziców i nauczycieli w wiedzę i umiejętności przydatne w organizacji bezpiecznego procesu zdalnej edukacji.

    Program będzie realizowany w formie cyklu webinarów dedykowanych rodzicom i kadrze pedagogicznej, emitowanych na kanale youtube. Zakładana jest realizacja 3 webinarów dla rodziców oraz 3 dla nauczycieli i środowiska edukacyjnego prowadzonych przez ekspertów tematycznych.

    Poniżej załączam tematykę i planowany harmonogram poszczególnych webinarów. Każdorazowo będzie do Państwa Dyrektorów przesłany link do adresu z dostępem do webinaru - pierwszy webinar adresowany do rodziców będzie dostępny pod adresem:

    https://youtu.be/ohhXySQM4g8

    l.p.

    Tematyka webinarów

    Planowany termin emisji

     

    Webinary adresowane do rodziców (czas trwania ok. 40 min.)

    1.

    Potrzeby psychiczne, społeczne i emocjonalne dzieci i młodzieży w okresie pandemii.

    21.01.2021r.

    godz.18.00

    2.

    Sposoby wspomagania dzieci w nauce. Czas na naukę i relaks.

    Atrakcyjne narzędzia i materiały online.

    11.02.2021r.

    godz.18.00

    3.

    Młodzi użytkownicy internetu –wyzwania, bezpieczeństwo, ochrona wizerunku  w sieci. Co wiemy, o czym nie wiemy , a czego się nie domyślamy czyli jak towarzyszyć dziecku w cyfrowym świecie ? 

    25.02.2021r.

    godz.18.00

    1

     

    Webinary adresowane do kadry pedagogicznej (czas trwania ok. 60 min.)

    4.

    Uczeń bezpieczny w sieci – jak przeciwdziałać zagrożeniom online. Kiedy i jak reagować?

    04.03.2021r.

    godz.14.00

    5.

    Bezpieczeństwo danych osobowych w okresie kształcenia na odległość.

    11.03.2021r.

    godz.14.00

    6.

    Organizacja procesu wspomagania  ucznia ze specjalnymi potrzebami w okresie pandemii. 

    25.03.2021r.

    godz.14.00

    Proszę  Państwa Dyrektorów o upowszechnienie informacji na temat programu wśród nauczycieli i rodziców uczniów.

    Z poważaniem

    Mazowiecki Kurator Oświaty

    /-/

    Aurelia Michałowska

     

   • Wróć do listy artykułów
   • Kontakt

    • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stefana Żeromskiego w Konstancinie-Jeziornie 05-510 Konstancin - Jeziorna
    • sp2@zs2-konstancin.edu.pl
    • +48 22 756 41 91
    • ul. Żeromskiego 15
    • Numery wewnętrzne:
    • 111 Sekretariat
    • 112 Intendent (odwoływanie obiadów - najpóźniej do 8.30)
    • 114 Główna księgowa
    • 117 Psycholog
    • 118 Pielęgniarka
    • 121 Pedagog
    • 122 Referent / Kierownik gospodarczy
    • 123 Fax
    • 124 Pokój nauczycielski
    • 125 Świetlica
    • 203 Biblioteka
   • Logowanie